แว๊กซ


- คิ้ว

- หนวด  Replica Rolex Submariner

- หนวดเครา

- แขน

- ใต้วงแขน

- ขาด้านล่าง
  copy watches for sale
- ขาด้านบน

- ทั้งขา

- บิกินี่

- บราซิล

- ด้านหลัง

- หน้าอก

การแว็กซ์ ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการกำจัดขนแบบถึงรากเพื่อขนขึ้นใหม่ replica breitling watches ที่บางลงและผิวที่ปราศจากขนนับสัปดาห์ เมื่อทำการแว็กซ์อย่างสม่ำเสมอ จะเห็นว่าขนที่ขึ้นใหม่มีปริมาณที่น้อยลง ควรเว้นระยะเวลาในการแว็กซ์ 2-3 fake rolex uk sale สัปดาห์เพื่อให้ขนยาวพอที่จะทำการแว็กซ์ได้อย่างเกลี้ียงเกลาAWS Standard PDF Download